Belastingen

Particulier

Als particulier kun je de BTW terugvragen op de zonnepanelen, inclusief de installatie.

 

Je kunt de btw die je hebt betaald bij de aanschaf van uw zonne-panelen terugvragen bij de belastingdienst. Je krijgt niet het hele bedrag terug, er moet nog btw voldaan worden over de stroom die in hetzelfde jaar wordt opgewekt, maar het voordeel is fantastisch. Een kans die je eigenlijk niet kunt laten liggen.

 

 

 

1: Wanneer word ik door de belastingdienst aangemerkt als btw-ondernemer?

De Belastingdiesnt merkt je aan als btw-ondernemer wanneer je een kleinverbruikaansluiting hebt (3 x 80 Ampere) en regelmatig tegen vergoeding stroom terugveert aan je energieleverancier.

 

2: Wanneer is er sprake van vergoeding?

Er is sprake van vergoeding wanneer je energieleverancier betaalt voor de door jou teruggeveerde stroom. In praktijk wordt vaak saldering toegepast, dit houdt in dat de door jou teruggeleverde stroom wordt verrekend met de stroom die je energieleverancier aan jou levert. Ook in dit geval is er sprake van vergoeding.

 

3: Maakt het uit wat voor een electriciteitsmeter ik heb?

Nee, het maakt geen verschil of je een slimme meter hebt of een analoge (terugdraai) meter hebt.

 

4: Kan ik er voor kiezen geen btw-ondernemer te worden?

Nee, je bent altijd btw-ondernemer wanneer je regelmatig tegen vergoeding stroom terugveert aan je energieleverancier. Volgens de Belastingdienst verricht je hiermee betaalde prestaties.

5: Moet ik mij altijd aanmelden als btw-ondernemer?

Nee, je meldt je alleen aan als btw-ondernemer wanneer je de btw wilt terugvragen. De investering in jouw zonnestroomsysteem wordt daardoor lager.

 

6: Hoef ik de komende jaren dan geen btw te betalen over de door mij opgewekte stroom?

Zolang het saldo btw-bedrag (te betalen btw over de omzet na aftrek van de voorbelasting op de aanschaf van jouw zonne-panelen) over een kalenderjaar           € 1.345 of minder is, dan hoef je geen btw te betalen. Dankzij de zogenaamde Kleineondernemersregeling hoef je pas btw te betalen als het saldo btw-bedrag over een kalenderjaar hoger is dan € 1.345. Je mag dan echter ook geen btw in rekening brengen. Particuliere eigenaren zullen deze grens in de praktijk niet bereiken.

 

7: Wat is de Kleineondernemersregeling?

De Kleineondernemersregeling is een tegemoetkoming voor ondernemers die relatief weinig btw hoeven te betalen. Wanneer je ondernemer bent voor de stroom die je aan jouw energieleverancier levert, dan moet je btw berekenen over het bedrag dat je hiervoor aan jouw energieleverancier in rekening brengt. Ook moet je dan in de meeste gevallen btw voldoen over de stroom die je via jouw zonnepanelen opwekt en rechtstreeks verbruikt. Zolang het per saldo te betalen btw‑bedrag per jaar € 1.345 of minder is, hoef je dit bedrag echter niet aan de Belastingdienst te voldoen.

 

8: Kan ik de btw terugvragen over zonnestroomsystemen die in voorgaande jaren zijn aangeschaft?

Ja, dat is mogelijk. Je hebt recht op btw‑teruggaaf ongeacht de installatiedatum. Je dient hiervoor in het bezit te zijn van een factuur waarop de btw en het Wattpiekvermogen afzonderlijk worden vermeld. Let op: de tenaamstelling op de factuur en je energienota moeten dezelfde zijn.

 

9: Welk deel van de btw krijg ik terug?

Dat is afhankelijk van de situatie:

A:
Je hebt op je woning zonnepanelen laten installeren die niet tevens dienen als dakbedekking (niet-geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment is dat bijna altijd het geval. Je kunt dan het hele bedrag (voorbelasting) dat is betaald op de aanschaf van je zonnepanelen terugvragen. Je krijgt niet het hele bedrag terug, er moet nog btw voldaan worden over de stroom die in hetzelfde jaar wordt opgewekt.

B:
Je hebt op je woning zonnepanelen laten installeren die tevens dienen als dakbedekking (geïntegreerde zonnepanelen). Op dit moment komt dat alleen bij hoge uitzondering voor. Je kunt in dat geval slechts een deel van het bedrag (voorbelasting) dat is betaald op de aanschaf van je zonnepanelen terugvragen, je hebt dan namelijk geen recht op aftrek van de btw voor privégebruik. In de wet is een aftrekbeperking opgenomen voor privégebruik van uitgaven met betrekking tot onroerende zaken, zoals jouw woning. Daar staat tegenover dat je ook geen btw hoeft te betalen over de jou zelf opgewekte en meteen verbruikte stroom. Alleen de stroom die je aan je energieleverancier teruglevert, geldt als gebruik voor belaste prestaties. De btw op jouw zonnepanelen mag voor dat deel als voorbelasting in aftrek worden gebracht.

 

10: Waarover ben ik btw verschuldigd?

Wanneer je btw‑ondernemer bent, dan moet je btw berekenen over de vergoeding voor teruggeleverde stroom die je aan jouw energieleverancier in rekening brengt. Wanneer je niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt, moet je ook btw betalen over de stroom die je via jouw zonnepanelen opwekt en meteen verbruikt, deze moet je berekenen over de zogenoemde marktprijs. De marktprijs is gelijk aan de prijs (inclusief energiebelasting, maar exclusief btw) die je aan je energieleverancier betaalt de stroom die deze aan jou levert.

Als je geïntegreerde zonnepanelen hebt, moet je alleen btw berekenen over de vergoeding die je ontvangt voor de stroom die je aan je energieleverancier teruglevert.

 

11: Hoe bereken ik de verschuldigde btw?

Om de verschuldigde btw te berekenen, moet je weten hoeveel stroom je aan jouw energieleverancier levert en hoeveel stroom je in dezelfde periode zelf verbruikt. Omdat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen, mag je gebruikmaken van forfait bedragen. Het forfait bedrag dat je mag gebruiken, hangt af van het opwekvermogen van jouw zonnestroomsysteem. Indien je gebruikmaakt van deze forfait bedragen, dan mag je geen btw in rekening brengen aan jouw energieleverancier. 

 

12: Wat moet ik doen voor de volgende jaren?

De Kleineondernemersregeling zorgt ervoor dat je per saldo geen btw hoeft te betalen (als particuliere zonnepanelen bezitter blijf je namelijk in de meeste gevallen onder de grens van € 1.345). Je kunt er dan voor kiezen om bij de Belastingdienst een verzoek in te dienen voor ontheffing van je administratieve verplichtingen. Dit betekent dat je niet langer aangifte hoeft te doen. In dat geval heb je geen recht meer op aftrek van btw en mag je ook geen btw in rekening brengen. Deze ontheffing heeft geen gevolgen voor een eventuele teruggaaf van btw die is berekend over de periode voorafgaand aan de ingangsdatum van de ontheffing. Als je bijvoorbeeld over het vierde kwartaal van 2019 via een aangifte verzoekt om teruggaaf van de btw over de aanschaf, kun je gelijktijdig een verzoek indienen om met ingang van 1 januari 2020 ontheffing te krijgen van de administratieve verplichtingen. Deze ontheffing heeft dan geen gevolgen voor het verzoek om teruggaaf.

 

13: De panelen maken deel uit van een (huwelijks-)goederengemeenschap. Wie moet zich aanmelden als btw ondernemer?

In dit geval zijn jullie beiden ondernemer voor de gezamenlijke exploitatie van de zonnepanelen, maar alleen degene op wiens naam de energierekening is gesteld, kan zich als btw‑ondernemer aanmelden.

 

14: Geldt de btw-teruggaaf ook voor VVE’s?

VVE’s kunnen in aanmerking komen voor btw‑teruggaaf. Bij de Belastingdienst moet gemeld worden dat de VVE energie zal opwekken. De vrijstelling van administratieve verplichting geldt echter alleen voor natuurlijke personen en dus niet voor VVE’s